Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2010
- Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010 -
Διευκρινίζεται ότι για τον τύπο εξέτασης του μαθήματος τον Σεπτέμβριο, ισχύουν όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση για την εξεταστική του Φεβρουαρίου.