ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Β' ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α-Λ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
- Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008 - 12:00 π.μ. -
Ἡ ἐλεταστέα ὕλη τοῦ Β' Ἑξαμήνου Σπουδῶν γιὰ τὸ Κλιμάκιο  Α-Λ ἀναθεωρεῖται στὸ δεύτερο μέρος της (Κείμενα σὲ Φωτοαντίγραφα) καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἀλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβῆς (σ. 1), Γεώργιος Ζαλοκώστας (σ. 8), Ἰάκωβος Πιτσιπιός (σσ. 17-18), Παῦλος Καλλιγᾶς (σσ. 20-21), Δημήτριος Βυζάντιος (σσ. 26-27),
Κωστῆς Παλαμᾶς (σσ. 33-41), Μιχαὴλ Μητσάκης (σσ. 43-44), Μιλτιάδης Μαλακάσης (σσ. 48-49), Ἰωάννης Ν. Γρυπάρης (σ. 50), Κωνσταντῖνος Θεοτότης (σσ. 52-53), Ἄγγελος Σικελιανός, Νίκος Καζαντζάκης, Κώστας Βάρναλης, Κ.Π. Καβάφης (σσ. 54-64), Τάκης Παπατσώνης (σσ. 65-67), Κ.Γ. Καρυωτάκης, Ναπολέων Λαπαθιώτης (σσ. 71-73),
Γιῶργος Σεφέρης, Ὀδυσσέας Ἐλύτης (σσ. 82-88).

Οἱ Σημειώσεις γιὰ τὴν Παρουσίαση θὰ διατίθενται καὶ στὴ Γραμματεία τοῦ Τομέα ἀπὸ τὴν Τρίτη 17 Ἰουνίου 2008.