Νεοελληνική Λογοτεχνία από την Επανάσταση έως Σήμερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΑΟΣ

Περιγραφή
Γραμματολογική εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αι. (πλην της Επτανησιακής Σχολής) με αντιπροσωπευτικά κείμενα