ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. ΤΟΥ 2007-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Μ-Ω ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
- Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008 - 12:00 π.μ. -

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

καδημαϊκ τος 2007-2008, αριν ξάμηνο

στορία τς Νεοελληνικς Λογοτεχνίας π τν λωση

τς Κωνσταντινούπολης ως κα τν 20 Αώνα

π τν πανάσταση ως κα τν 20 Αώνα

Διδάσκων: Δημήτρης Ἀρμάος

Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κλιμάκιο Μ-Ω, Φ.Ν. 02 β´

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

(1) Ἀπὸ τὸ διανεμημένο σύγγραμμα: Roderick Beaton, Εἰσαγωγὴ στὴ Νεότερη Ἑλ­λη­νι­κὴ Λογοτεχνία: Ποίηση καὶ Πεζογραφία, 1821-1992, μτφρ. Εὐαγγελία Ζουργοῦ / Μα­ριάν­να Σπανάκη (Ἀθ.: Νεφέλη, 1994)

Κεφ. 1.:  νάπτυξη τς Πεζογραφίας (σσ. 81-98).

Κεφ. 2.: Λαογραφία κα Ρεαλισμς στν Πεζογραφία, Παλαμς, Καβάφης, στικ Μυθιστόρημα (σσ. 104-49), Ο Διάδοχοι το Παλαμ (σσ. 152-73).

Κεφ. 3.: Νέα Πεζογραφία (σσ. 179-80), Ποίηση στ 1930 (σσ. 199-220), Ποιητς το Πολέμου (σσ. 233-52)

Κεφ. 4.: Γενι το ʼ30 στ Μεταπολεμικ Ποίηση (σσ. 262-84)

Κεφ. 5.: Λογοτεχνία κάτω π τ Στρατιωτικ Δικτατορία (σσ. 334-35, 338, 342-43, 344-45), «Τ Μικρ Λυχνάρι» (σσ. 349-54), «κρηξη» τς Πεζογραφίας (σσ. 356, 358-59, 366-67)

 

που ο σελιδενδείξεις παραπέμπουν στ σωτερικ συνεχόμενου κειμένου, ναφέρονται σ πλήρεις παρα­γράφους.

 

(2) Κείμενα σὲ φωτοαντίγραφα (Δύο Αἰῶνες Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας: 19. & 20. – Δείγ­μα­τα Γραφῆς)

Γεώργιος Ζαλοκώστας (σ. 8), Παλος Καλλιγς (σσ. 20-21), Δημή­τριος Βυ­ζάντιος (σσ. 26-27),

Κωστς Παλαμς (σσ. 33-41), Μιλτιάδης Μα­λακάσης (σσ. 48-49), Κωνσταντνος Θεοτόκης (σσ. 52-53), γ­γε­λος Σικελιανός, Νίκος Κα­ζαντζάκης, Κώστας Βάρναλης, Κ.Π. Καβάφης (σσ. 54-64), Τάκης Πα­πα­τσώνης (σσ. 65-67), Κ.Γ. Καρυωτάκης (σσ. 71-72),

Γιργος Σεφέρης, δυσσέας λύτης (σσ. 82-91), νδρέας μπει­ρ­κος, Νίκος γγονόπουλος (σσ. 92-99),

Μανόλης ναγνω­στα­κης, Μίλτος Σαχτούρης (σσ. 112-15), Νίκος Καροζος (σσ. 117-18), ρης λε­ξάν­δρου (σ. 121),

Ντίνος Χριστιανόπουλος (σσ. 121-22), Μάριος Χάκκας (σσ. 127-29),

Μιχάλης Γκανάς, ργύρης Χιόνης (σσ. 130-32),

Γιργος Κοροπούλης, Τάσος Καπερνάρος (σσ. 137-39), Σωτήρης Δημητρίου (σσ. 140-41).

 

Τόσο ατ σο κα συναφ σχόλια π τς παραδόσεις (Σημειώσεις γι τν Παρου­σία­ση) θ δια­τίθε­νται π τ Γραμματεία το Τομέα Νεοελληνικς Φιλολογίας (βλ. σχετ. κα http://eclass.uoa.gr/courses/PHIL220).