ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 12.00
- Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Καλή χρονιά με υγεία και ό,τι καλύτερο για τα σχέδια και τις επιθυμίες σας.

 

Το τελευταίο μάθημα της Θεματογραφίας θα πραγματοποιηθεί λόγω ιδιαίτερων συνθηκών την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022, ώρα 12.00 το μεσημέρι διαδικτυακά.

Ο σύνδεσμος του μαθήματος παρατίθεται παρακάτω.

 

Με τους χαιρετισμούς μου,

Στέφανος Ματθαίος

 

Μάθημα Θεματογραφίας, Πέμπτη 13/1/2022, ώρα 12.00
Hosted by Stephanos Matthaios

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3bffec114df05eedbc3da8918a2b900f
Thursday, Jan 13, 2022 11:55 am | 2 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2732 775 6168
Password: paMMRNeB833

Join by video system
Dial 27327756168@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 273 277 56168