Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα για τα μέλη ΔΕΠ με τίτλο «Ηλεκτρονική Εκπαίδευση από Απόσταση (e-Εκπαίδευση)_Παν. Πελοποννήσου
- Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 - 11:45 π.μ. -
*Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα για τα μέλη ΔΕΠ με τίτλο «Ηλεκτρονική
Εκπαίδευση από Απόσταση (e-Εκπαίδευση)»*
Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σχεδίασε ένα Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Μάθημα (MOOC) σχετικά με τις τεχνολογίες και τον σχεδιασμό της
ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση.
Το συγκεκριμένο μάθημα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη το πιεστικό πλαίσιο
και το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο λόγω της κρίσης
του κορονοϊού. Αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία στο πεδίο και κατευθύνεται
από την αρχή ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση και μάθηση από απόσταση δεν
είναι απλά ζήτημα τεχνολογιών που καλούνται να αναπληρώσουν την πρόσωπο
με πρόσωπο διδασκαλία. Φιλοδοξεί δε να βοηθήσει τους διδάσκοντες να
διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη
των μαθημάτων τους από απόσταση, αξιοποιώντας αποτελεσματικά σύγχρονα
και ασύγχρονα περιβάλλοντα, καθώς και κατάλληλες μαθησιακές
δραστηριότητες με ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία.
Το συγκεκριμένο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μάθημα απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ και
διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε άλλα ΑΕΙ. Είναι
ελεύθερο, συνοπτικό, εστιασμένο και ευέλικτο ως προς τη συμμετοχή. Έχει
σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρωθεί σε τρεις εβδομάδες.

_Διαδικασία εγγραφής_
Το μάθημα επιλέχθηκε να προσφερθεί μέσω της πλατφόρμας Open eClass, με
την οποία θεωρούμε ότι είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι/ες συνάδελφοι
στο Πανεπιστήμιο.
Η εγγραφή των συμμετεχόντων έχει ξεκινήσει και μπορεί να γίνει στη
διεύθυνση: http://eprl.korinthos.uop.gr/ocp/modules/auth/formuser.php
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Στο πεδίο σχόλια να γραφεί το Ίδρυμα και η ιδιότητα κάθε διδάσκοντα. Στο
πεδίο Σχολή-Τμήμα θα πρέπει να επιλεγεί Open Courses.
Ημερομηνία έναρξης του μαθήματος: Δευτέρα 6-4-2020.

Επιστημονικός υπεύθυνος
Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
------------------------------------------------------------------------