"Συζητήσεις" για την Διδασκαλία από Απόσταση
- Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020 - 11:32 π.μ. -

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για ευρύτερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα που αφορούν την Διδασκαλία από Απόσταση, δημιουργήσαμε ένα χώρο "Συζητήσεων" για την κοινότητα του ΕΚΠΑ που περιλαμβάνει τις εξής κατηγοριών "Συζητήσεων":

1. Εμπειρίες Χρηστών-Καλές Πρακτικές

α) Εμπειρίες Διδασκόντων

β) Καλές Πρακτικές

2. Τεχνικά Θέματα (Πλατφόρμες/Εργαλεία/Υπηρεσίες)

3. Παιδαγωγικά-Εκπαιδευτικά Θέματα

Παρακαλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας και την κατάθεση των απόψεών σας ώστε οι "Συζητήσεις" αυτές να φανούν χρήσιμες σε όλους μας.