- Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2005 -
Το μάθημα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Ταχυδρομική Διεύθυνση:


(Υπόψη Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784

Τηλ: +30 210 7275600
Fax: +30 210 7275601

e-mail:
elearn@noc.uoa.gr