Προθεσμίες
- Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 - 10:00 μ.μ. -

Έπειτα απ' όσα συζητήσαμε νωρίτερα σήμερα, σημειώνω και εδώ τα σχετικά με τις παραδόσεις των εργασιών:

α) Υποβολή αρχικής εκδοχής: προθεσμία έως 5 Φεβρουαρίου, οπωσδήποτε σε μορφή αρχείου doc ή docx, με αποστολή στο e-mail μου. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα σας επιστραφεί η εργασία με διορθώσεις και παρατηρήσεις ώστε να την τελειοποιήσετε.

β) Υποβολή τελικής εκδοχής: προθεσμία έως 5 Μαρτίου, σε μορφή αρχείου PDF, και πάλι με αποστολή στο e-mail μου. Βαθμολόγηση κατά το τρέχον εξάμηνο.

γ) Εναλλακτικά, η τελική εργασία υποβάλλεται το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου και ο βαθμός εισάγεται στο βαθμολόγιο του Σεπτεμβρίου (δίχως νέα δήλωση).

Παραμένω στην διάθεσή σας για ό,τι χρειασθείτε. Καλή συνέχεια!