Έναρξη διαδικασίας και ανάρτηση εγγράφων και οδηγιών
- Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 - 7:25 μ.μ. -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

Οι διαδικασίες για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησής σας μπορούν να ξεκινήσουν.

Ανάρτησα τα εξής έγγραφα

(α) στο φάκελο «Δικαιολογητικά Έναρξης Πρακτικής ΕΣΠΑ»

  1. το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης»
  2. τη «Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό»
  3. ΤΟ «ΟΔΗΓΙΕΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ EMME (ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ) από ΓΡΑΠΑΣ» στο οποίο καταγράφονται οι οδηγίες όπως ακριβώς τις έστειλε το ΓΡΑΠΑΣ

(β) στο φάκελο «Δικαιολογητικά Λήξης Πρακτικής ΕΣΠΑ»

  1. το «Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων από τους ασκούμενους»
  2. το «Βεβαίωση εκτέλεσης Π.Α. από τον Φορέα»
  3. το «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή από Επιστημονικό Υπεύθυνο ΕΜΜΕ»
  4. το «Ημερήσιο Πρόγραμμα Παρουσίας και Δραστηριοτήτων των Ασκούμενων»
  5. το «Έκθεση Επίδοσης Ασκούμενου Φοιτητή από Εργασιακό Επιβλέποντα»

 

Προς το παρόν σας ενδιαφέρουν τα  πρώτα τρία.

Διαβάστε τις οδηγίες του ΓΡΑΠΑΣ προσεκτικά και ακολουθήστε τις.

Θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που δεν περιγράφονται στις οδηγίες του ΓΡΑΠΑΣ.

Π. Χαλάτσης

ΥΓ: Οι ώρες συνεργασίας για το εαρινό εξάμηνο θα είναι Πέμπτη 12.00-13.30.