Αλλαγή διεύθυνσης ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
- Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 - 11:40 π.μ. -

Στο εξής η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και θα είναι η παρακάτω:

Το παλιό site θα υπάρχει αλλά δεν θα ανανεώνεται.