Τροποποιημένος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΕΜΜΕ
- Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022 -

Στο πεδίο έγγραφα θα βρείτε τον τροποποιημένο από 30 Ιουνίου 2022 Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ΕΜΜΕ.

Παρακαλώ όσοι πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση να τον μελετήσουν.

Π. Χαλάτσης