Ενημέρωση για πρακτική για όσες/όσους έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά τους στον κο Αδάμο ή/και τα έχουν λάβει πλήρως υπογεγραμμένα
- Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 -

Καλησπέρα σε όλες και όλους,

Με την προηγούμενη ανακοίνωση "κάλυψα" φοιτήτριες και φοιτητές που είτε δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία έναρξης της πρακτικής τους, είτε έχουν πάρει υπογραφές, αλλά ΔΕΝ έχουν πάει ακόμα τα δικαιολογητικά τους στο Γρ.Π.Ασ. και τα έχουν στα χέρια τους.

Η σημερινή ανακοίνωση αφορά όσες και όσους έχουν παραδώσει τα χαρτιά τους στον κο Αδάμο ή/και τα έχουν ήδη παραλάβει πλήρως υπογεγραμμένα. Τα άτομα αυτά χωρίζονται σε δύο υπο-κατηγορίες: α. σε όσες/ους έχουν καταθέσει τα χαρτιά στον κο Αδάμο, αλλά η σύμβασσή τους ΔΕΝ έχει ακόμα ανέβει στη Διαύγεια και β. σε όσες/ους έχουν καταθέσει και η σύμβασή τους έχει ανέβει στη Διαύγεια και ίσως έχουν ήδη παραλάβει ως επιστροφή από τον κο Αδάμο τα πλήρως υπογεγραμμένα συμφωνητικά.

Θα ξεκινήσω τις οδηγίες από τη 2η ομάδα που πρέπει να κάνει κατιτίς παραπάνω. Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα εξής άτομα: Θωμάς Τζουβάρας, Ευαγγελία Λαμπροπούλου, Μαρία Νάνο, Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου, Μαρία Κουβέλη, Μαρία Πετροπούλου και Νικολέτα Λουριδά. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να πάνε στο φάκελο "covid files" στα έγγραφα, όπου θα βρουν μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψουν τα ίδια και μία αίτηση που θα πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στον οποίο έχουν κανονίσει να κάνουν την πρακτική τους και έχει υπογράψει και στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Αφού υπογραφούν και τα δύο έγγραφα, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον κο Αδάμο (dadamos@elke.uoa.gr), προκειμένου να τα επισυνάψει στα συμφωνητικά σας. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας έναρξης της πρακτικής από την αρχή. Και τα δύο έγγραφα τα στέλνετε εσείς από το δικό σας email. Δηλ. πρώτα στέλνει σε εσάς την υπογεγραμμένη αίτηση ο φορέας και ύστερα εσείς, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση τα στέλνετε "πακέτο" στον κο Αδάμο. Αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Στο σημείο που αναφέρονται και οι δύο δηλώσεις στο διάστημα της αναστολή λόγω κορωνοϊού αυτό είναι από 21/03/2020 έως 10/05/2020 και το διάστημα της πρακτικής σας είναι τρεις (3) μήνες, το οποίο συμπληρώνετε αμέσως πιο κάτω.

Έχω ήδη συμπληρώσει αυτές τις πληροφορίες στις φόρμες που βρίσκονται στο covd files.

Όσες/όσοι δεν βλέπουν το όνομά τους στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να στείλουν ένα μέιλ στον κο Αδάμο μέχρι την επόμενη Παρασκευή (5/6) με τη "νέα" ημερομηνία της πρακτικής τους, έτσι ώστε να διορθώσει ο κος Αδάμος την ημερομηνία σε όλα τα συμφωνητικά που έχει στα χέρια του (και δεν έχουν ανεβεί στη Διαύγεια). 

Σημαντικές σημειώσεις για όλες και όλους:

1. Η "συντομότερη" ημερομηνία που μπορεί να μπει ως ημερομηνία εκκίνησης της πρακτικής είναι η 1η Ιουλίου και όχι νωρίτερα. Το επισημαίνω διότι ήδη το πρόγραμμα ήταν ένα γραφειοκρατικό χάος, φανταστείτε τί γίνεται τώρα...Η ημερομηνία αυτή ισχύει για όλες και όλους ανεξαιρέτως.

2. Τα μέιλς που θα στείλετε και οι δύο υπο-ομάδες στον κο Αδάμο, παρακαλώ να τα κοινοποιείτε στο praktiki@media.uoa.gr.

Καλή συνέχεια σ εόλες και όλους!