Επιλογή φοιτητριών/τών για ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ
- Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020 -

Καλησπέρα σε όλες και όλους,

ΤΑ ακόλουθα ΑΜ επιλέγονται (βάσει του αλγόριθμου επιλογής) να συμμετάσχουν στην ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ:

9983201600102
9983201600103
9983201600007
9983201600055
9983201500115
9983201600124
9983201600121
9983201600051
9983201600122
9983201600063
9983201700117
9983201600092
9983201600097
9983201600079
9983201600048
9983201700050
9983201600112
9983201600011
9983201600106
9983201600085
9983201600075
9983201500109
9983201600089
9983201700064
9983201500122
9983201700019
9983201600080
9983201700056
9983201700007
9983201500034
9983201500096
9983201700049
9983201600031
9983201600040
9983201600084
9983201500068
9983201600052
9983201700123
9983201600094
9983201600131
9983201600010
9983201600009

Επίσης, τα ακόλουθα ΑΜ έχουν επιλεγεί ως επιλαχούσες/επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποια/ος από τους συμμετέχοντες στην ΠΑ ΔΕΝ συνάψει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την συνάντηση-ενημέρωση συμφωνία με κάποιο φορέα για να κάνει την πρακτική της/του άσκηση.

9983201600127
9983201600111
9983201600053
9983201700101
9983201500160
9983201700027
9983201600041
9983201500168
9983201400067
9983201700194
9983201700046
9983201600060
9983201700068
9983201700163
9983201700115
9983201600125

Υπενθυμίζω τη συνάντησή μας την παρασκευή 7/2 και ώρα 14.00 στην αίθουσα 102, στην οποία παρακαλώ να παρευρίσκεστε τόσο οι επιλεγείσες/επιλεγέντες όσο και οι επιλαχούσες/επιλαχόντες.