Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ- Νέες αιτήσεις
- Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 -

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ συνεχίζεται με τουλάχιστον 42 διαθέσιμες θέσεις και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η πρακτική άσκηση είναι αποκλειστικά και μόνο πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τριών (3) μηνών. Η αμοιβή των φοιτητών για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης είναι 260 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνεται ασφάλιση εργατικού ατυχήματος.

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα. Στη συνέχεια, οι φοιτητές επιλέγονται κατά προτεραιότητα βάσει των κάτωθι κριτηρίων. Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα χωρίς συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει:

  1. Να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα με κωδικό MEDIA312 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση- Τμήμα ΕΜΜΕ» (το μάθημα είναι ανοικτό), διότι ΟΛΟ το υλικό που αφορά την Πρακτική Άσκηση «διακινείται» από εκεί (ανακοινώσεις-ενημερώσεις, τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά και ό,τι άλλο προκύψει).
  2. Στη συνέχεια, πρέπει να κάνουν αίτηση με αποστολή mail στο praktiki@media.uoa.gr του αρχείου excel με ονομασία «Αίτηση Πρακτικής Άσκησης» (βρίσκεται στην ενότητα έγγραφα του «μαθήματος»), στο οποίο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία και κατόπιν να το σώσει με τον αριθμό μητρώου του (9983xxxxxxxxx). Τα στοιχεία που ζητούνται είναι: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο, e-mail, αριθμός μητρώου τμήματος ΕΜΜΕ, έτος σπουδών, αριθμός αιτήσεων πρακτικής μέχρι τώρα. Το mail πρέπει να έχει θέμα «Αίτηση συμμετοχής στην Π.Α.- 9983xxxxxxxxx (Αριθμός μητρώου). Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τη 10η Ιανουαρίου 2020 και η κατάταξη θα ανακοινωθεί στην ενότητα ανακοινώσεις του «μαθήματος» πρακτική άσκηση.

Η επιλογή φοιτητών γίνεται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κατόπιν αξιολόγησης των φοιτητών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ:

Κριτήριο Α: Στάθμιση ανά έτος σπουδών.

Συντελεστής φοιτητών ολοκληρωμένων εξαμήνων: Α=5

Συντελεστής 4ετών φοιτητών/τριών: Α=4

Συντελεστής 3ετών φοιτητών/τριών: Α=3

Συντελεστής 2ετών φοιτητών/τριών: Α=2

Κριτήριο Β: Στάθμιση βάσει αριθμού μαθημάτων που έχουν περάσει.

Συντελεστής Β: ο αριθμός μαθημάτων που έχουν περάσει.

Κριτήριο Γ: Στάθμιση βάσει μέσου όρου βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν περάσει.

Συντελεστής Γ: ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν περάσει.

Κριτήριο Δ: Στάθμιση βάσει αριθμού μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.

Συντελεστής Δ: ο αριθμός μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.

Κριτήριο Ε: Στάθμιση αριθμού αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο.

Συντελεστής Ε: αριθμός αιτήσεων

(αίτηση για 1η φορά: Ε=1, αίτηση για 2η φορά: Ε=2, αίτηση για 3η φορά: Ε=3 κοκ)

Αλγόριθμος επιλογής

Επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές με την υψηλότερη σειρά επιλογής βάσει των συντελεστών στα παραπάνω κριτήρια Α-Ε: 

Σειρά επιλογής  =  Α  +  Β x Γ / Δ  +  Ε

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, θα δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες που υπέβαλαν χρονικά νωρίτερα την αίτησή τους.

Μετά την ανακοίνωση των επιλεγμένων φοιτητών/τριών υπάρχει χρονικό περιθώριο πέντε εργασίμων ημερών για άσκηση ένστασης.

Οι φοιτητές/τριες, που θα επιλεγούν για ΠΑ, θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, το οποίο θα ανακοινωθεί στο eclass της πρακτικής άσκησης, για να ολοκληρώσουν την τυπική διαδικασία οριστικοποίησης της θέσης τους. Διαφορετικά, θα χάνουν τη θέση τους, η οποία θα μεταβιβάζεται στους/στις επιλαχόντες/χούσες φοιτητές/τριες.