Έναρξη υλοποίησης πρακτικής άσκησης
- Σάββατο, 11 Μαΐου 2019 -

Καλησπέρα σας,

'Οσες/όσοι έλαβαν τις τελευταίες μέρες μέιλ από τον ΕΛΚΕ του Παν/μιου με τίτλο "Ανάρτηση σύμβασης φυσικού προσώπου στο πρόγραμμα Διαύγεια", μπορούν να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με το φορέα που έχουν επιλέξει στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Καλή αρχή σε όλες και όλους!