Κατάθεση εγγράφων πρακτικής στον κο Τσερώνη
- Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 -

Λόγω υποχρέωσης του κου Τσερώνη την Πέμπτη (14/2) στην Παν/πολη, παρακαλείσθε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά έναρξης είτε αύριο Τετάρτη (13/2), είτε την Παρασκευή (15/2).