Βαθμολογία επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτ. 2021
- Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 -

Έχει κατατεθεί η βαθμολογία των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτ. 2021.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος από τη βαθμολογία της Άσκησης. Αυτό συνέβη είτε επειδή α. δεν υποβάλατε Εργασία είτε επειδή β. στην εργασία που υποβάλατε παρατηρήθηκε αντιγραφή στο ερώτημα για τη γλωσσική σχετικότητα (ιδιαίτερα από το σχετικό λ. της ελληνικής Wikipedia). Και στις δύο περιπτώσεις αφαιρέθηκαν βαθμοί από την τελική σας βαθμολογία.