ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022
- Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 -

Αθήνα, 13-1-2022     

                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πτυχιακές εξετάσεις Χειμερινής περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 στο μάθημα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (8ο εξάμηνο)  θα πραγματοποιηθούν προφορικά την Παρασκευή 28-1-2022  και την Πέμπτη 3-3-2022 και ώρα 10:00 πμ στη Γραμματεία της Κλινικής (1ος όροφος, ΠΓΝ «Αττικόν»).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητα:

  1. Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bppk.students@yahoo.com (αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, αρ. μητρώου, τηλέφωνο, μάθημα προς εξέταση) έως την Τρίτη 25-1-2022 (και ώρα 15.00) και έως την Δευτέρα 28-2-2022 (και ώρα 15.00).
  2. Η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας την ημέρα της εξέτασης και η προσκόμιση: πιστοποιητικoύ εμβολιασμού ή βεβαίωσης αρνητικού μοριακού τεστ (RT-PCR ≤72 ωρών) ή αρνητικού αντιγονικού τεστ (Rapid AntigenTest ≤48 ωρών) ή πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.          

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα επιλογής στην μία από τις δύο ημερομηνίες που ορίζεται για την εξέταση του μαθήματος.                                                

Παρακαλούνται οι φοιτητές να τηρήσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής ώστε να υπάρχει χρόνος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται και δεν θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις φοιτητές που είτε έχουν δηλώσει συμμετοχή εκπρόθεσμα είτε δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτές.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διεξαγωγή της χειμερινής εξεταστικής περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα πραγματοποιείται τηρώντας τα ακόλουθα:

α) Οι φοιτητές που προσέρχονται για εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (http://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

β) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

                                                                                     

                                                                                                                             Από την Κλινική