ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Μελπομένη Πέππα

Περιγραφή

Στη διάρκεια του 7ου εξαμήνου, που ακολουθεί θα έρθετε σε επαφή με την Διαφορική Διαγνωστική.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άσκηση στον θάλαμο η οποία γίνεται 2 φορές εβδομαδιαίως και έχει διάρκεια 1.5 ώρα καθώς και πρωινά μαθήματα από αμφιθεάτρου, 2 φορές εβδομαδιαίως.

 Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται από προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές ομάδες η καθεμία των οποίων αποτελείται από 2 εκπαιδευτές. Για την αρτιότερη κατάρτιση των φοιτητών και προκειμένου να αυξηθεί η παροχή γνώσης οι ομάδες των φοιτητών αλλάζουν εκπαιδευτική ομάδα στο μέσον της άσκησης

 Κατά την κλινική άσκηση, ενθαρρύνεται και καθοδηγείται η λήψη ιστορικού, η αναζήτηση κλινικής σημειολογίας και η ερμηνεία των αντικειμενικών ευρημάτων με στόχο την διαφορική διαγνωστική..

 Το σύνολο της άσκησης που θα διαρκέσει 12 εβδομάδες αποσκοπεί στα κάτωθι:

Να αποκτήσει ο φοιτητής την ικανότητα επεξεργασίας των κλινικών και αντικειμενικών ευρημάτων

Να είναι σε θέση να κάνει διαφορική διαγνωστική

Να θέτει τη διάγνωση

Να συμμετέχει ενεργά

Περισσότερα