Εξέταση στο Μάθημα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική» 12-2-2024
- Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 - 1:38 μ.μ. -

Η εξέταση στο μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 3.00-3.45 μμ

στο Αμφιθέατρο του Χωρεμείου Ε.Ε.

Παρακαλώ να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης (Δείτε: Ερωτηματολόγια στα εργαλεία)