ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ( (500 762)

Παναγιώτα Περβανίδου

Περιγραφή

Η Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική (Developmental and Behavioral Pediatrics) αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Παιδιατρικής και αφορά στην αξιολόγηση των λειτουργικών τομέων της ανάπτυξης των παιδιών (λόγος, ομιλία, κινητικότητα, κοινωνική ανάπτυξη κ.α.) ως 18 ετών με ή σε υψηλό κίνδυνο για νευροναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Νοητική Αναπηρία, ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α.), με ή χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής αλλά και άλλων Σχολών με το γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής. και ειδικότερα:

α. η κατανόηση των σύνθετων ψυχονευροβιολογικών μηχανισμών που διέπουν  την ανθρώπινη ανάπτυξη, με έμφαση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, απο τη σύλληψη ως την ενηλικίωση, παρέχοντας γνώσεις και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα απο το χώρο των νευροεπιστημών, της γενετικής, της νευροενδοκριν

Περισσότερα