ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
- Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 - 11:43 π.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία "Έγγραφα" του μαθήματος στο e-class αναρτήθηκε νέο επικαιροποιημένο πρόγραμμα Διαλέξεων του μαθήματος (με αναπληρώσεις). 

 

Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου