ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
- Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 - 10:32 π.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να είναι έγκυρη η κάρτα εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να φέρει φωτογραφία με σφραγίδα του εργαστηρίου. 

Γι' αυτό το λόγο παρακαλούμε να προσαρτήσετε τις φωτογραφίες σας, άμεσα, στις κάρτες εργαστηρίων προκειμένου αυτές να σφραγιστούν στην επόμενη εργαστηριακή άσκηση. 

 

Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου