Δηλώσεις συμμετοχής επί πτυχίω φοιτητών της Α'ΠΚ για Παθολογία 8ου εξαμήνου 15/04/2022
- Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 -

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις Παθολογίας 8ου εξαμήνου την Παρασκευή 15/04/2022 στο secretaryapk@med.uoa.gr , αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τον ΑΜ και το μάθημα εξέτασης, μέχρι Τετάρτη 13/04/2022.