ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
- Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022 -

1) ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΜΕΤΑΔΊΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΛΟΣ 

2) ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΛΟΣ

3) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 'ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ' .ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4) ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 'ΒΛΕΠΕΤΕ΄ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!

Χ.Τ.