Παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών
- Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 -

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Εαρινού εξαμήνου 2020 να ελέγξουν εάν οι ηχητικές παρουσιάσεις τους βρίσκονται στο φάκελο '"Παρουσιάσεις" του μαθήματος στο e class. Σε διαφορετική περίπτωση, να μου στέιλουν τα αρχεία της παρουσίασής τους για να τα ανεβάσω.