Βαθμοί εξέτασης Σεπτεμβρίου
- Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 -

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της περιόδου Σεπτεμβρίου είναι ως εξής.

ΑΜ                 Βαθμός

200700387        2
121104             3
130403             2
142804             8
143204             6

Όποιος θέλει, μπορεί να δει το γραπτό του στο γραφείο 314 την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από 2:00 ως 3:00. Ενδεχόμενη αναβαθμολόγηση θα γίνει εκεί αμέσως.

Αν κάποιος θέλει να κόψει το βαθμό του, να μου στείλει ηλεκτρονικά σκαναρισμένο αντίγραφο του τρίπτυχού του στο οποίο να γράφει «Επιθυμώ να σταλεί στη γραμματεία βαθμός <=4 για το γραπτό μου στην Θεωρία Πιθανοτήτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015. », και να υπογράφει.

Δημήτρης Χελιώτης