Μάθημα Αναπλήρωσης 29/4/2024
- Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 - 10:24 π.μ. -

Καλημέρα σας.
Το σημερινό μάθημα αναπλήρωσης στα Ντετερμινιστικά Μοντέλα θα γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m9cbc39e8c890122e4601b48f64398b63

ΑΜ