Ντετερμινιστικά Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας

Απόστολος Μπουρνέτας

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τρία βασικά μοντέλα βελτιστοποίησης: Γραμμικό Προγραμματισμό, Ακέραιο Προγραμματισμό και Μη Γραμμικό Προγραμματισμό. Θα καλυφθούν οι βασικές έννοιες και μέθοδοι για κάθε κατηγορία προβλημάτων. 

Το μάθημα έχει σημαντική υπολογιστική συνιστώσα. Θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό που συνδυάζει  Matlab/Octave με το πακέτο βελτιστοποίησης CPLEX.

 

Ημερολόγιο