Μάθημα 13-1-2017
- Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 -

Το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου μεταξύ 13:30-16:00 (επανάληψη + ασκήσεις)