Θεωρία Ελέγχου (Μεταπτυχιακό)

Γιώργος Χαλικιάς

Περιγραφή

Στοιχεία μοντελοποίησης φυσικών συστημάτων από την Μηχανική και Ηλεκτρισμό.

Δυναμικά Συστήματα, Συστήματα χώρου κατάστασης, Θεωρία μετασχηματισμού Laplace, Συνάρτηση Μεταφοράς, Συνάρτηση Συχνοτήτων, Διαγράμματα βαθμίδων.

Θεωρία πραγμάτωσης φυσικών συστημάτων. Μετασχηματισμοί Ισοδυναμίας, Λύση Δυναμικών Εξισώσεων.

Α-αναλλοίωτοι υπόχωροι και (Α,Β)-αναλλοίωτοι υπόχωροι του διανυσματικού χώρου Rn

Ελεγξιμότητα και Παρατηρησιμότητα, Θεωρία ανατροφοδότησης κατάστασης, μετατόπιση πόλων συστήματος σε επιθυμητές θέσεις, Παρατηρητές.

Εισαγωγή στον Βέλτιστο Έλεγχο, Το πρόβλημα LQR, Ο βέλτιστος εκτιμητής Kalman, Η αλγεβρική εξίσωση Riccati, Ο πίνακας Hamiltonian, Το πρόβλημα LQG και η αρχή διαχωρισμού.

Ευστάθεια Δυναμικών Συστημάτων, Θεωρία Lyapunov, 'Ελεγχος μη-γραμμικών συστημάτων, γραμμική προσέγγιση στα σημεία ισορροπίας τους

 

Βιβλιογραφία

  • Γ. Η. Καλογερόπουλος: Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές (Σημειώσεις Παραδόσεων Αθήνα 2000).
  • Γ. Η. Καλογερόπουλος: Προσωπικές Σημειώσεις στην Κλασσικ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο