Βαθμοί φοιτητών/τριών του ΜΠ ΑΛΜΑ για την εξεταστική Φεβρουαρίου
- Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 - 1:49 μ.μ. -
 

Οι φοιτητές/τριες του ΜΠ ΑΛΜΑ για την εξεταστική Φεβρουαρίου για τους/τις οποίους/ες θα σταλεί βαθμολογία στην Γαμματεία του ΑΛΜΑ είναι οι:

 

ΘΠ

ΓΜ

ΣΜΚ

ΧΚ

ΧΔ

ΔΔ

ΑΓ

ΗΣΓ