Μαθηματική Λογική (μεταπτυχιακό μάθημα Μ.Π. Θεωρητικών Μαθηματικών και μεταπτυχιακό μάθημα Μ.Π. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών) και Λογική (μεταπτυχιακό μάθημα Μ.Π. Α.Λ.Μ.Α.)

Δημήτριος Θηλυκός και Ελευθέριος Κυρούσης

Περιγραφή

Διδάσκοντες: Δημήτριος Μ. Θηλυκός και Λευτέρης Μ. Κυρούσης

Συνδιδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Μαθηματική Λογική» (μεταπτυχιακό μάθημα Μ.Π. Θεωρητικών Μαθηματικών και μεταπτυχιακό μάθημα Μ.Π. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών) και «Λογική» (μεταπτυχιακό μάθημα Μ.Π. Α.Λ.Μ.Α.)

Παραδόσεις: κάθε Πέμπτη και Παρασκευή  13:00-15:00.

Πρώτο μάθημα: Δευτέρα 05/10 17:00-19:00 Αίθουσα Α21.