Βαθμοί φοιτητών/τριών του ΜΠ του Τμ. Μαθηματικών του ΕΚΠΑ για την εξεταστική Φεβρουαρίου
- Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 - 12:26 μ.μ. -

Οι φοιτητές/τριες του ΜΠ του Τμ. Μαθηματικών του ΕΚΠΑ για την εξεταστική Φεβρουαρίου για τους/τις

οποίους/ες θα σταλεί βαθμολογία στην Γαμματεία του ΜΠ είναι οι:

 

Β.Π.

Α.Μ.

Κ.Χ