Τελικά Αποτελέσματα Περιόδου Σεπτεμβρίου
- Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2011 -

Αναρτήθηκαν στην e-class τα αποτελέσματα της Β' Περιόδου στο μάθημα "Θεωρία Παιγνίων" (μετ/κό).