Τελικά Αποτελέσματα Περιόδου Σεπτεμβρίου
- Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Αναρτήθηκαν στην e-class τα αποτελέσματα της Β' Περιόδου στο μάθημα "Θεωρία Παιγνίων" (μετ/κό).