Μεταπτυχιακή Θεωρία Παιγνίων (Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011)

Κων/νος Μηλολιδάκης

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μαθηματικού. Το έχουν επίσης παρακολουθήσει στο παρελθόν μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΣΕΜΦΕ  (Ε.Μ.Π.) και του Τμήματος Πληροφορικής του Ε.Κ.Π.Α.

 

Καλύπτεται ύλη που περιλαμβάνει στοχαστικά παιχνίδια 0-αθροίσματος, δι-πινακοπαιχνίδια (αλγόριθμος Lemke-Howson), εξελικτική ευστάθεια, θεωρήματα στρατηγικής ισορροπίας για διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών (θεώρημα Nash, θεώρημα Nikaido-Isoda), εφαρμογές στα οικονομικά (ολιγοπώλια, παιχνίδια αγοραπωλησιών), μπεϋζιανά παιχνίδια, συσχετισμένη ισορροπία, αρχή της αποκάλυψης, επαναλαμβανόμενα παιχνίδια πεπερασμένου και άπειρου ορίζοντα.

 

Χρησιμοποιείται το βιβλίο "Θεωρία Παιγνίων, Μαθηματικά Μοντέλα Σύγκρουσης και Συνεργασίας" και καλύπτεται ύλη από τα Κεφάλαια 5, 6, 7, 8, 9.

 

 

Ημερολόγιο