Θέματα Εξέτασης στην Τάξη-Ιούνιος 2011
- Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 - 12:00 π.μ. -

Αναρτήθηκαν στα "Έγγραφα" οι εκφωνήσεις των Θεμάτων Ιουνίου 2011 (εξέταση στη τάξη). Η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη scanner (από εμένα) και στην έλλειψη γραμματέως (από τον Τομέα). Τουλάχιστον έχουμε ακόμη καθηγητές και φοιτητές, αλλά ως πότε;