Θεωρία Αναδρομής

Ανακοινώσεις

Τελικοί βαθμοί μεταπτυχιακών
- Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 -

Οι τελικοί βαθμοί* των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην εξέταση του μαθήματος είναι:

 

10, 10, 10, 10, 10, 9, 8

 

Θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες με e-mail.

* Ο βαθμός αυτός είναι το άθροισμα του βαθμού του διαγωνίσματος και του βαθμού των ασκήσεων, στρογγυλοποιημένος στον κοντινότερο φυσικό αριθμό στο {1,2,…,10}.