Ώρα ακροάσεως
- Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 -

Ανακοινώνεται ότι η  τακτική ώρα ακροάσεως του διδάσκοντος, κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, είναι κάθε Τρίτη, 14:30-15:30