ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΑΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 19.9.2023
- Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023 - 7:26 μ.μ. -

Στα πλαίσια του διατομεακού μαθήματος «Διεθνές Δίκαιο Εναερίου Χώρου-Διαστήματος / Αεροπορικό Δίκαιο»,  η εξέταση των φοιτητών, στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, θα λάβει χώρα ως εξής:

Α) Η εξέταση της κατεύθυνσης: «Αεροπορικό Δίκαιο », το οποίο διδάσκεται (και εξετάζεται) από τον Επ. Καθηγητή Χρ. Χρυσάνθη, θα λάβει χώρα γραπτώς, 14:00 – 16:00, την Τρίτη 19.9.2023, στην Αίθουσα 4.

Οι φοιτητές που δικαιούνται προφορικής εξέτασης θα προσέλθουν στις 16:00 στο γραφείο μελών ΔΕΠ Εμπορικού Δικαίου στην οδό Ακαδημίας 47, 1ος όροφος.

Εξεταζόμενη ύλη :

Το διδακτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο E Class. 

 

Β) Η εξέταση της κατεύθυνσης: «Διεθνές Δίκαιο Εναερίου Χώρου – Διαστήματος», το οποίο διδάσκεται (και εξετάζεται) από τον Επ. Καθηγητή Γ. Κυριακόπουλο, θα γίνει προφορικά. Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προφορική εξέταση, να προσέλθουν, την Τρίτη 19.9.2023, στις 14:00, στο γραφείο του διδάσκοντος (Ακαδημίας 45, 4ος όροφος).

Εξεταζόμενη ύλη :

Αγγ. Γιόκαρης - Γ. Κυριακόπουλος, «Διεθνές Δίκαιο Εναερίου Χώρου, Διαστήματος», Νομική Βιβλιοθήκη, 2020: Σελ. 1-63, 79-175, 273-369.

*** Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω διατομεακό μάθημα, οι φοιτητές επιλέγουν αν θα εξετασθούν από τον Επ. Καθηγητή κ. Χρ. Χρυσάνθη, στην ύλη του Ιδιωτικού Αεροπορικού Δικαίου (ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες) ή στην ύλη του Διεθνούς Δικαίου Εναερίου Χώρου – Διαστήματος, από τον Επ. Καθηγητή κ. Γ. Κυριακόπουλο. Δεν απαιτείται εξέταση στην ύλη αμφοτέρων των συν-διδασκόντων.