ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρήστος Χρυσάνθης

Περιγραφή

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ,

2. ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ,

3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΝΑΥΛΩΣΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ),

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ MONTREAL,

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 261/2004 ΕΚ,

6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ,

7. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.   

Ημερολόγιο