ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοινώσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 - 10:04 μ.μ. -

Αξιολόγηση Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών:
Αγαπητοί προπτυχιακοί φοιτητές  και φοιτήτριες,
Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και των
απόψεών σας αποτελούν σημαντική βοήθεια στη συνεχή προσπάθεια καταγραφής
και αναβάθμισης της ποιότητας ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι άλλωστε υποχρέωση που επιβάλλεται από τον  κανονισμό όσο και από τον
Νόμο.
Καλείστε να συμπληρώσετε ανωνύμως τα Έντυπα Αξιολόγησης των υποχρεωτικών
μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων επιλογής  που δηλώσατε και
παρακολουθήσατε κατά το εαρινό εξάμηνο, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, τα
οποία είναι στη διάθεσή σας από 15.05.2023  έως και 02.06.2023  στον
διαδικτυακό τόπο:

http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=40&orderByDate=1
Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής.
Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης.