Θεματικές εργασιών/Παρουσιάσεων
- Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023 - 8:24 π.μ. -

Αγαπητές και αγαπητοί

 

Μετά τις δηλώσεις σας, το πρόγραμμα των παρουσιάσεων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Α. Γενικό Μέρος

  1. Ζητήματα ευρωπαϊκού νομικού χαρακτηρισμού – 7/11
  2. Η αρνητική και η θετική λειτουργία της διεθνούς δημόσιας τάξης – 14/11

 

Β. Ενοχικό διεθνές δίκαιο

  1. Εφαρμογή του κανονισμού Ρώμη ΙΙ (βλ. ΑΠ 1747/2017) – 21/11
  2. Ιδιωτική αυτονομία και περιορισμοί αυτής – 28/11 (Ελευθερία Κογιού)

 

Γ. Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο

  1. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή – Σύγκριση του κοινού ελληνικού δικαίου και της ρυθμίσεως του Κανονισμού 650/2012 – 5/12 (Γιώργος Λύρας)
  2. Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου στο πεδίο του κληρονομικού διεθνούς δικαίου – 12/12 (Ναταλί Κωσταρά)

 

Δ. Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

  1. Ρήτρα παρέκτασης και εκκρεμοδικία – 19/12
  2. Δικαιοδοσία σε περίπτωση κυβερνοαδικημάτων – 9/1 (Πέτρος Λοβερδος)

 

Ε. Δίκαιο της (ελληνικής) ιθαγένειας

  1. Τρόποι κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας  – 16/1 (Liashevych Kateryna)
  2. Το φαινόμενο της ανιθαγένειας και το καθεστώς των ανιθαγενών – 23/1 (Κέλλυ Σταθοπούλου)