Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Χρυσαφώ Τσούκα

Περιγραφή

Σκοπός του Σεμιναρίου Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου είναι η εμβάθυνση σε θέματα επικαιρότητας του κλάδου αυτού, όπως είναι οι εξελίξεις στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου, όσον αφορά την ρύθμιση των σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Αντικείμενο του φετινού Σεμιναρίου είναι η μελέτη ζητημάτων του κληρονομκούδιεθνούς δικαίου και του δικαίου της ιθαγένειας.

Η ενασχόληση με τα θέματα αυτά καθίσταται αναγκαία ενόψει της υιοθετήσεως σχετικών ρυθμίσεωνστο πλαίσιο της Ε.Ε.,ενώ, προκειμένου για την ιθαγένεια, η παγκοσμιοποίηση καθώς και η αύξηση των μεταναστευτικών καια προσφυγικών ροών έχουν επιφέρει ή πρόκειται να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στην ρύθμιση των σχετικών προβλημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις μία σημαντική πτυχή της ρυθμίσεως των σχέσεων αυτού του είδους είναι και η επίδραση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ημερολόγιο