μάθημα 31ης Οκτωβρίου 2017
- Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 -

Ανακοινώνεται ότι το Σεμινάριο της 31ης Οκτωβρίου 2017 θα γίνει στο κτίριο της οδού Ακαδημίας 45, 1ος όροφος αίθουσα Γ.