Ενδεικτικές απαντήσεις θεμάτων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015
- Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 - 11:51 π.μ. -

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σεπτεμβρίου 2015

 

 

Σε τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α. Απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών για την άσκηση ποινικής δίωξης σε Υπουργό.

β. Οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν και κάθε αρμοδιότητα που τους απονέμεται από τον νόμο.

γ. Απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών για τη ψήφιση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης.

δ. Για τον διορισμό στη θέση του Προέδρου του νέου φορέα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Ολομέλειας της Βουλής.

Να αξιολογηθούν τα ζητήματα κοινοβουλευτικού δικαίου που ανακύπτουν.

 

 

Α. Διαφορές ως προς την έκταση του ελέγχου συνταγματικότητας της τήρησης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που ασκούν ο ΠτΔ και τα δικαστήρια επί ψηφισμένων νομοσχεδίων/προτάσεων νόμων και νόμων αντιστοίχως;

 

Β. Θα μπορούσε στο πλαίσιο ενός εκλογικού συστήματος το πρώτο σε ψήφους κόμμα στην επικράτεια να καθίστατο κοινοβουλευτική μειοψηφία;. Θα ήταν ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα ανεκτό από το ισχύον Σύνταγμα;

 

 

Α. Επτά (7) Βουλευτές που εξελέγησαν στις προηγούμενες εκλογές ως συνεργαζόμενοι με ένα κόμμα αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αυτού και συγκροτούν νέο κόμμα.

α) Μπορεί το νέο κόμμα να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα;

β) Μπορεί το νέο κόμμα, ως τρίτο σε αριθμό βουλευτών στη Βουλή, να λάβει διερευνητική εντολή σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Συντάγματος;

γ) Δικαιούται το νέο κόμμα δωρεάν τηλεοπτικού χρόνου κατά την επόμενη προεκλογική περίοδο;

 

Β. Διαφορές της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής έναντι των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

 

Να απαντηθεί υποχρεωτικά το πρώτο θέμα και ένα εκ των δύο υπολοίπων. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Συντάγματος, Κανονισμού της Βουλής και σχετικής νομοθεσίας για τη νομοθεσία, τα κόμματα και τα εκλογικά..


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

 

1.

 

Α. Άρθρο 86 Σ. και Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα και Βουλή, σελ. 79-80. Πρόκειται για αρμοδιότητα τυπικού νόμου.

Β. Άρθρο 65 παρ. 1 και Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα και Βουλή, σελ. 71. Υπέρβαση της αποκλειστικότητας της αρμοδιότητας εκ του Κανονισμού.

Γ. Άρθρο 79 παρ. 8 Σ. και Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα και Βουλή, σελ. 78-79. Πρόκειται για αρμοδιότητα τυπικού νόμου.

Δ. Άρθρο 49Α παρ. 3 ΚτΒ και Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα και Βουλή, σελ. 82-84. Υπέρβαση της αρχής του περιορισμού της ύλης του Κανονισμού.

 

 

  1. A. Άρθρα 42 παρ. 1 και 93 παρ. 4 Σ. Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα και Βουλή, σελ. 123, 202-204, 233-234.

 

Β. Άρθρα 1 παρ. 1 και 54 παρ. 1.Πλειοψηφικό (σε μονοεδρικές περιφέρειες). Το Σύνταγμα με όριο την αντιπροσωπευτική αρχή δεν θέτει όριο στον εκλογικό νομοθέτη. Ιστορικά αυτό συνέβη στις εκλογές του 1956 στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

 

3.

 

Α.

α) Όχι 15 παρ. 1 ΚτΒ.

β) Ναι. Ερμηνευτική δήλωση υπό το άρθρο 37 Σ.

γ) Ναι με βάση την αναλογική ισότητα που εκφράζεται στην οικεία απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών (άρθρο 15 παρ. 2 και 10 του Ν. 3023/2002)

 

Β. Άρθρο 118 ΚτΒ, Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα και Βουλή, σελ. 49-50