Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

Γιώργος Γεραπετρίτης

Περιγραφή

Κοινοβουλευτική ιστορία - Κοινοβουλευτικοί θεσμοί - Κοινοβουλέυτικές διαδικασίες - Χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων - Εκλογικό Δίκαιο

Ημερολόγιο