Εξέταση "Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία"
- Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 - 11:40 π.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

σας αποστέλλω το link για την αυριανή εξέταση:

Meeting link:https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3f7858c24ae768de37a3f058bd14c50a

Meeting number:121 600 7788

Password:8swG3JJSMB6

Καλή συνέχεια,

Ρουμπίνη Δημοπούλου