Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (66ΙΤΑ068)

Ρουμπίνη Δημοπούλου

Περιγραφή

Αρχή και εξέλιξη της Λατινικής Λογοτεχνίας. Η λογοτεχνία των χρόνων της Δημοκρατίας, του Αυγούστου και των πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων. Αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά είδη: (έπος, ελεγεία, σάτιρα, λυρική ποίηση, ιστοριογραφία, ρητορικά – φιλοσοφικά έργα, ρωμαϊκό θέατρο. Ερμηνευτική προσέγγιση ενδεικτικών λατινικών κειμένων.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα